Βασικό τηλέφωνο: 6993856841
Δεύτερο τηλέφωνο:6945895623
Fax: 2105684566

Emailadmin@healthyteeth4you.eu

Διεύθυνση
Σεβαστουπόλεως 91
Αμπελόκηποι 11526
Αθήνα